Registerleraar valideert trainingen Proquality

Registerleraar.nl heeft de trainingen ‘Veerkracht voor de leerkracht’ en “Groepsplan in 1 dag’ van Proquality gevalideerd voor de registeruren die iedere onderwijsprofessional moet behalen.

Veerkracht voor de leerkracht

Veerkracht voor de leerkracht is gericht op het communicatief vermogen en maakt communicatief gedrag zichtbaar. Het programma is erop gericht de deelnemer de regie (terug) te laten nemen over zijn persoonlijke ontwikkeling en is zo ingericht dat het geleerde wordt geborgd voor de toekomst.

Het programma heeft als doelstellingen:

 • Bevorderen van de intrinsieke motivatie en passie om te verbeteren;
 • Verbeteren van de communicatieve vaardigheden naar collega’s, ouders en leerlingen;
 • Ontwikkelen van een meer proactieve houding: de betrokkene is in staat verantwoordelijkheid te nemen;
 • Meer opbrengstgericht denken en handelen;
 • Met meer plezier aan de slag met nieuwe professionele vaardigheden;
 • Inzicht verwerven in loopbaanmogelijkheden elders.

Het programma bestaat uit 2 fasen; een intakegesprek en 6 individuele bijeenkomsten.

Certificaat Veerkracht voor de leerkracht 8MkIogKmNh

 

Groepsplan in 1 dag

Het maken van groepsplannen  is een hot item in veel scholen. Hiervoor zijn veel partijen die trajecten aanbieden, variërend van een half tot twee jaar. Bij scholen leiden deze lange trajecten vaak tot verminderde motivatie bij leerkrachten en zijn de groepsplannen nauwelijks te gebruiken in de praktijk.

Wij geloven in de kracht van scholen en bieden daarom ondersteuning op dat onderdeel waar de school behoefte aan heeft en geven advies over het vervolg. Scholen kunnen naar behoefte hun eigen traject invullen; dat kan zijn een groepsplan in 1 dag, maar daar kan ook extra ondersteuning bij worden geboden. We maken een concept op maat voor iedere school.

In 9 stappen werkt de school aan een groepsplan voor het gekozen vakgebied:

 • Stap 1: De datamuur
 • Stap 2: Onderwijsbehoeften per subgroep
 • Stap 3: Formulier groepsoverzicht
 • Stap 4: Doelen
 • Stap 5: Resultaten
 • Stap 6: Aanpak
 • Stap 7: Formulier groepsplan
 • Stap 8: Tussentijdse evaluatie en bijstelling
 • Stap 9: Eindevaluatie

Daarnaast kan de school kiezen voor aanvukllende ondersteuning:

 • consultaties ter bespreking van de gemaakte groepsplannen
 • klassenconsultaties
 • studiemoment voor bespreking groepsplan met team of bouw
 • ondersteuning bij het schrijven van van een werkwijze per vakgebied van het groepsplan
 • ondersteuning van directie/IB bij het opstellen eb uitvoeren van groepsplannen
 • ondersteuning bij de borging (de ‘APK’)
 • studiedagen ‘Het gevaar van de papieren tijger’ over het waarom van groepsplannen en de 7 uitgangspunten van HGW.

Certificaat Groepsplan in 1 dag p9l8MGBLu7

Voor informatie over deze trainingen belt u met Proquality via 020-6353160.

Voor meer informatie over het Leraarregister kijkt u op: https://www.registerleraar.nl/