Persoonlijk Leiderschap Ontwikkelings Traject voor Schoolleiders (PLOTS)

SRPO_vignet_kleur_herregistratie

Deze opleiding is erkend door het Schoolleidersregister

Zelfsturing en de Kunst van het Beïnvloeden

Schoolleider herkent u dit?

  • Grenzen aangeven aan het team
  • Durven om op een goede manier door te vragen
  • Teamleden in beweging krijgen
  • Zorgen dat ieder teamlid even veel aandacht krijgt
  • Lef en de vaardigheid hebben om effectief te confronteren
  • Moed verzamelen om dingen echt anders te gaan doen
  • Kwetsbaar opstellen
  • De balans tussen werk en privé bewaken
  • Verantwoordelijkheden bij leerkrachten leggen

Uit het proefschrift van Danielle Verschuren (juni 2013): ‘Het geheim van de innovatieve schoolleider’

“Innovatieve schoolleiders durven een duidelijke koers uit te zetten (lef om te leiden), maar zijn goed in staat docenten ruimte en vertrouwen te bieden (lef om te laten). Innovatieve schoolleiders hebben geleerd bewust ‘interne dialogen’ te voeren. Ze durven de confrontatie met zichzelf aan en ontdekken zo hun sterktes en zwaktes (lef om te leren). Vanuit die state of mind zijn ze in staat (flexibel) om te gaan met de onzekerheden en tegenslagen die horen bij onderwijsinnovaties. Ze moeten daarbij de balans tussen lichaam en geest, werk en privé niet uit het oog verliezen (lef om te leven). Deze conclusie heeft implicaties voor professionaliseringsprogramma’s van schoolleiders. Om het proces van bewustwording van interne spanningsvelden te stimuleren, is het van belang om expliciet ruimte te creëren voor de interne reflectieprocessen van schoolleiders.”

Wij onderschrijven vanuit onze praktijkervaringen als schoolleiders en adviseurs deze uitkomsten van harte. Daarom hebben een aantal adviseurs van Proquality het initiatief genomen om een mix tussen training, coaching en intervisie te ontwikkelen met name gericht op het thema Persoonlijk Leiderschap, dus Zelfsturing en de kunst van het Beïnvloeden.

We weten heden ten dage dat ons brein impulsen stuurt op basis waarvan we handelen. De constellatie van ons brein bepaalt voor een belangrijk deel welke impulsen in ons sterk aanwezig zijn en welke niet. Uit de persoonlijkheidsscans komt bijvoorbeeld dat sommigen een hoge impuls hebben op dominantie, anderen juist een impuls op het zoeken naar harmonie. Op het moment dat we ons bewust zijn van deze impulsen en weten wanneer deze ons wel of niet welgevallig zijn, kunnen wij deze impulsen gaan beheersen en zelfs in bepaalde mate sturen. Zelfsturing is dus de kunst van de impulsbeheersing.

Om u een beeld te geven van de inhoud van dit professionaliseringstraject en de docenten, hebben we een kort filmpje gemaakt. U kunt het via deze link bekijken of we sturen u dit graag toe, u kunt dit aanvragen via 020-6353160.

In de folder over PLOTS  kunt u op hoofdlijnen de inhoud lezen. Meer informatie over de persoonlijke profielanalyse (PPA) die deel uitmaakt van PLOTS, vindt u in twee andere folders.

Folder PLOTS pdf

Voorbeelden sessies

Informatie PPA

PPA beschrijving