Hoe doen we dat?

Proquality levert voor iedere opdracht maatwerk, maar hanteert wel een algemene werkwijze. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

We ondersteunen de opdrachtgever bij het verhelderen en formuleren van de vraag. Vervolgens doen we u een voorstel. Daarin benoemen we zo concreet mogelijk onze werkwijze, de resultaten die behaald moeten worden en de kosten die onze inzet met zich meebrengt.

In veel gevallen weet u al naar welke trainer uw voorkeur uitgaat. Maar wanneer dit niet het geval is stellen wij u in een zo vroeg mogelijk stadium de professional voor die de opdracht voor u kan uitvoeren.

Bij omvangrijke opdrachten is op belangrijke contactmomenten met u als opdrachtgever een lid van de directie van Proquality aanwezig. Hij is uw contactpersoon én treedt op als klankbord en schaduwadviseur van de trainer.

Bij langere trajecten wordt u tijdens de opdracht goed geïnformeerd over de voortgang. Daarover worden bij de start van de opdracht afspraken gemaakt. Bij langere en omvangrijkere opdrachten sluiten wij een opdracht af met een exitgesprek met de opdrachtgever, waarin de aanpak en behaalde resultaten worden geëvalueerd.

Onze ervaring leert dat de omstandigheden rond opdrachten kunnen veranderen. Dat vereist alertheid en flexibiliteit bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Van de professionals van Proquality kunt u verwachten dat zij over de kwaliteiten beschikken om hun aanpak waar dat nodig is aan te passen en hierover adequaat te communiceren.